Na záhradu zvoľte Hydrogel hrubšej frakcie, väčšie kryštály lepšie prevzdušnia pôdu.

kryštály

(0,8 – 2,0 mm) – využitie: poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, rekultivácia, trávnaté ihriská

Doporučené dávkovanie do pôdy

poľnohospodárstvo:

rozmetanie a zaoranie pred výsadbou: 100 kg/ha (hĺbka 15 – 20 cm)

pri siatí spolu s umelým  hnojivom alebo semenami rastlín do ryhy, brázdy: 20 – 25 kg/ha

sadenice:

4 – 5 g/sadenicu

200 g/10 l vody

400 – 600 ml/sadenicu

pod trávnaté koberce:

50 – 100 g/m2

príprava substrátu pre výsev trávnika: 3 – 4 kg/m3

výsadba:

stromy ihličnany: 400 g/m3

stromy listnaté: 800 g/m3

kríky ihličnaté: 15 g/rastlinu

kríky listnaté: 30, 60, 120 g/rastlinu (podľa veľkosti vzrastu)

rekultivácia:

1 kg/100 l vody (hydroosevom)

100 l roztoku/800 okrasných kríkov

100 l roztoku/1000 sadeníc lesných drevín

revitalizácia starších stromov a kríkov:

šachtičky vrtákom o priemere 10 – 15 cm do hĺbky 50 – 60 cm (3 – 5 šachtičiek/starší strom)

20 – 40 g/zeminu z šachtičky

OBJEDNAŤ HYDROGEL – ZISTIŤ CENU

 

 

Hydrogel: