Čo je vlastne Hydrogel z chemického hľadiska?

Ide o sieťovaný organický polymér uhličitanu draselného so schopnosťou ukladať vodu a rastlinné živiny. Pri vysychaní pôdy rastlinám vlhkosť a živiny znovu dodáva, takto je nastavený fungovať po dobu 7 až 9 rokov.

Hydrogel je vyrábaný v Nemecku a spĺňa potrebné normy pre použitie do pôdy v celej Európskej únii aj inde vo svete. Hydrogel je pH neutrálny, nekontaminuje vodu, pôdu, rastliny ani živočíchy, po 7 až 9 rokoch samovoľne biodegraduje. Ide o ekologický výrobok pre použitie v poľnohospodárstve na pestovanie najrôznejších plodín.

Hydrogel - balení hydrogelu  Hydrogel - prášek a krystalky  Hydrogel s vodou  Hydrogel - zahrada

V súčasnej dobe je náš Hydrogel využívaný napríklad Ústavom experimentálnej botaniky AV ČR, k výskumu pozitívneho účinku pri pestovaní sóje a tabaku, teda dvoch veľmi náročných plodín.

Hydrogel sa mimo oblasť pestovania využíva v zdravotníctve, Otto Wichterle využil hydrogel pri tvorbe kontaktných šošoviek, ten sa dodnes pri ich výrobe používa. Hydrogel nájdeme taktiež ako absorbujúci prvok v plienkach pre deti, aj keď absorbuje trošku inak a to tak, že tekutiny nemá ďalej uvoľňovať. POZOR! Tento Hydrogel nie je určený pre použitie do pôdy, mohli by ste si kontaminovať záhradu alebo pole nežiadúcimi chemickými prvkami. Hydrogelové náplaste a obväzy sú vynikajúce na popáleniny a bežné odreniny. Hydrogel (jeho rôzne variácie) nájdete v orieškoch a topánkach v malých vreckách ako pohlcovač vlhkosti, pod mäsom v supermarkete ako podložky pri zberaní krvi.

Hydrogel a jeho využitie nepozná hranice, vďaka nanotechnológiám a vedeckým pokusom sa dajú robiť skutočné divy. Česká lekárka vyvinula spolu so svojím tímom lepidlo na kosti, kde sa do miesta zlomeniny injekciou vstrekne Hydrogelové lepidlo, ktoré okamžite stuhne a zafixuje natrvalo zlomeninu, a to behom niekoľkých minút.

Hydrogel je múdrou nanotechnológiou, ktorá tvorí zmrštiteľnú samonosnú konštrukciu. Dá sa predstaviť ako 3D šachovnica alebo 3D sieť. Táto sieť vie viazať  a uvoľňovať vodu a vkladá ju do seba tak rozumne, že sa zväčšuje a zmrašťuje, keď vodu absorbuje a uvoľňuje. Rastlina si sama riadi príjem závlahy v podobe vody a v nej rozpustených živín.

Hydrogel je priamo určený do pôdy, je vyrábaný v laboratórnych podmienkach a je pravidelne testovaný. POZOR! Existujú taktiež na prvý pohľad podobné Hydrogely z Číny a Indie, ktoré majú iné zloženie ako Hydrogel, ktorý si kúpite u nás. Ponúkame iba Hydrogel vyvinutý a vyrábaný v Nemecku. Nemecko je známe svojimi chemickými koncernami, rovnako tak ochranou životného prostredia a prísnymi normami.

Často kladené dotazy (FAQ)

Ako často je treba aplikovať Hydrogel v pôdach, ktoré sa každoročne obrábajú?

Pokiaľ sú pôdy poľnohospodársky obrábané orbou, je nutné aplikovať Hydrogel po dobu 3 – 5 období po sebe tak, aby bol Hydrogel dostatočne obsadený v zemine a mohol tak pôsobiť v rámci koreňového systému rastlín ako dlhodobá zásobáreň vody.

Nebude v období extrémneho sucha odsávať Hydrogel vodu z koreňového systému rastlín?

Hydrogel je tvorený polymérmi, ktoré v rámci svojej štruktúry neumožňujú spätný tzv. halloefekt. Hydrogel teda nevysušuje pôdu a zostáva v gélovom stave dlho vlhký.

Je možné, že Hydrogel spôsobí zahnívanie koreňového systému?

Zahnívanie koreňov je spôsobené prebytkom vody. Hydrogel však pôsobí opačne – voľnú vodu absorbuje a uvoľňuje ju podľa potrieb rastlín, čím prispieva k zamedzeniu hnilobných procesov.

Ako sa chová Hydrogel v mrazivom počasí?

Hydrogel nasatý vodou mrzne nie pri bode mrazu, ale až pod bodom mrazu, čím umožňuje rastlinám prístup k vlahe po dlhšie obdobie ako bez aplikácie Hydrogelu. Tým je predĺžené vegetačné obdobie.

Akým spôsobom sa aplikuje Hydrogel?

Granule-kryštáliky Hydrogelu aplikujeme primiešaním do zeminy či substrátu v určených pomeroch a rôznymi metódami. Napr.: Pri sadení do balkónových truhlíkov, kvetináčov pridáme do zeminy-substrátu max. 5g Hydrogelu na 1 liter zeminy. Premiešame, vysadíme a dôkladne zavlažíme. Pri sadení drobných rastlín sa dá efektívne využiť Hydrogel formou máčania koreňov rastlín do pripraveného gélového roztoku a následne vysadiť. Pri sadbe rastlín pridáme 50-150 g/m2. Hĺbka založenia je 20 cm – koreňová zóna. Taktiež sa dá s úspechom použiť (na povrch veľkých plôch – ihriská, športové trávniky, polia, atď.) pre aplikáciu sejúceho stroja alebo rozmetadla. Nutné potom zapraviť do pôdy pomocou kultivátorov alebo rotavátorov pozdĺžnym a priečnym smerom po celej ploche do hĺbky 20 cm. Dôkladne potom zavlažiť. Pri sadbe stromov, kríkov a ostatných drevín primiešame do zeminy a zmes pridáme ku koreňom v pomere 2 – 5 kg/m3 (1000 l zeminy). Opäť dôkladne zavlažiť. Pri revitalizácii už starších stromov či kríkov je možno vyvŕtať 3 a viac šachtičiek (podľa veľkosti drevín) o priemere 10 – 15 cm, do hĺbky cca50 – 60 cm, zeminu zmiešať s Hydrogelom v pomere 20 – 40 g na šachtičku. Touto zmesou potom šachtičky naplniť a dôkladne zavlažiť. Všetky uvádzané pomery sú iba návodom, pretože sú závislé od klimatických podmienok, typov rastlín a drevín a taktiež od druhov jednotlivých pôd.

Kde je možné využiť vlastnosti Hydrogelu?

V prvom rade je to oblasť agrochémie, pôdy a výživy rastlín (lesníctve, záhradníctve, botanike, vinohradníctve, atď.); ďalej potom v oblasti stavebníctva, elektrotechniky, BOZP, PO a v neposlednom rade aj v oblasti zdravotníctva. Jednoducho všade tam, kde je výhodné odstrániť vlhkosť, či naopak tam, kde je vhodné vlhkosť udržať. Využitie vlastnosti Hydrogelu je teda všestranné, je to otázka len potrebnosti a vlastného rozhodnutia. Vlastnosti Hydrogelu sú najlepšie využité pri výsadbe všetkých druhov rastlín, drevín, húb – šampiónov, sadeníc zeleniny, kvetín, pri zakladaní vinohradov, trávnych plôch vrátane športových a golfových, alebo k výsadbe stromoradov a kríkov v náročnom (relatívne suchá či piesčitá zemina) prostredí napr. na okrajoch diaľníc, ciest, zelených električkových pásov v mestách a v neposlednom rade pri rekultivácii zeminy. Rovnako ho je možné využiť pri osadzovaní dekoratívnych nádob s malým množstvom substrátu, ďalej potom do balkónových truhlíkov a pri zakladaní a udržovaní strešných záhrad, atď. S úspechom ho je možné využiť pri revitalizácii už skôr založených vinohradov, starších  stromov, či kríkov, pri preskladovaní sadeníc vo všetkých typoch “škôlok”, pri preprave a skladovaní v rámci zásielkových služieb a taktiež pri príprave substrátov zlepšuje ich kvalitu.